Stavění májky, dětský den, pochod s čarodějnicí a její upálení!

To vše rozděleno ve dvou nejnovějších galeriích! Podívejte se sami, jak to dobrušským skautům při pochodu městem slušelo - stejně jako malým (i větším) čarodějnicím, které se naštěstí ohně uchránily a spálena byla jenom ta jedna, k tomu určená, a všichni dobrušťáci i ostatní (a že jich bylo dost!) tak mohli do noci oslavovat příchod máje! :)

Májka