< návrat zpět

Vlčata

"Existenci sociálních vazeb mezi členy smečky dokazuje již fakt, že smečka existuje. Bez těchto vztahů by smečka nemohla vzniknout. Vztah jednoho člena smečky k druhému je totožný se vztahem mezi psy a jejich pánem."


Smečka. Toto slovo můžete slyšet od člověka, který se právě baví buď o oddílu vlčat, nebo o zvířeti, které člověk pojmenoval vlk a smečkou nazval jejich "rodinu, tlupu". Ač si to chceme přiznat, nebo ne, tak si myslím, že slovo SMEČKA přesně vystihuje skautský, nebo chcete-li "předskautský", oddíl chlapců věkem zařaditelných do 1. stupně ZŠ. Každý víme ze školy, jak se taková smečka vlků chová - na jednu stranu velká rivalita mezi jednici o každou malou, mnohdy bezvýznamnou věc, na stranu druhou vzájemná podpora ve vypjatých situacích. Snadno si tyto sitauce představíme jednak na zvířecím jedinci a možná ještě snadněji na malých chlapcích, kteří ve svých letech mají dost chuti do života. A možná právě proto dostal oddíl "krycí" název SMEČKA - nutno zmínit, že za základ se bere kniha R. Kiplinga Kniha Džunglí.

A v tom je veškerá naše snaha. Kdo četl tuto knihu a nebo aspoň viděl film Mauglí, který má zmíněnou knihu tak trochu reprezentovat, určitě ví, co mám na mysli. Naším cílem je připravit kluky na (velmi často drsný) život a naučit je samostatnosti a ostatním věcem, které se však můžou zdát mnoha lidem jako hloupé, nikdy nevyužitelné. Na schůzkách si většinou hrajeme, protože tato činnost všechny nejvíce baví, ale po zábavě musí také přijít práce (nebo to je obráceně?), takže nás nikdy neminou chvilky vzdělávání. Náš oddíl se zkrátka snaží o sblížení se s přírodou a o poznání, že přeplněná sídliště nejsou jedinným místem na světě.

Doufáme v to, že když chlapci u skautingu vydrží, projdou si "naší školou" - tedy školou vlků a Mohykánů-, nebude je to v životě mrzet a naopak, že si na nás někdy vzpomenou...

O.