Tříkrálová sbírka v Dobrušce 5. 1. 2013

Nejúspěšnější a nejznámější charitativní akce je opět po roce tu a vy máte možnost se zapojit! Buď jako přímí účastníci při sbírání příspěvků nebo příspěvkem samotným. Obojího si velmi ceníme! Děkujeme všem dobrým lidem!

Všechny případné zájemce o aktivní výpomoc se sbírkou prosíme, aby se ozvali co nejdříve paní Janě Poláčkové, všechny bližší podrobnosti v časovém harmonogramu níže!

ČASOVÝ HARMONOGRAM A PODROBNOSTI TKS 2013
POZVÁNKA NA TKS 2013 V PDF

Pozvánka na akci TKS 2013