PĚKNÉ PRÁZDNINY!

Junák Dobruška přeje všem skautům i čtenářům příjemné prožití tábora a celých prázdnin!