Schůze SRJ 17. 3. 2013

Pozvánku na schůzi SRJ konanou 17. 3. 2013 vizte tady.