O středisku

Junák Dobruška je největší dobrušskou nesportovní organizací, sdružující děti a mládež, jakož i dospělé lidi všeho věku. Děti a mládež tvoří více než dvě třetiny z celkových dvou stovek registrovaných členů. Základním posláním Junáka je již cca sto let podporovat zdravý rozvoj osobnosti mladých lidí, zejména duchovních a mravních hodnot, jakož i správných sociálních i tělesných schopností, i když formy a prostředky se s vývojem společnosti během uplynulého století mění. Orientace na přírodu a táboření poskytuje přitom zvláště v dnešní době velmi užitečnou protiváhu elektronickým deformacím dětské mysli. (Neboť Počítač je jako Oheň - „Dobrý sluha, ale zlý pán!").

Základní motto zní: „SKAUTING PRO ŽIVOT". A my v Dobrušce dodáváme: „Pro život slušného člověka mezi slušnými lidmi".


Název střediska Junák – český skaut, středisko Dobruška, z. s.
Právní forma
Zapsaný spolek podle zák.č. 89/2012 Sb.
Pobočný spolek se samostatnou právní osobností, odvozenou od právní osobnosti hlavního spolku.
IČ / DIČ 42 88 52 81 / CZ 42 88 52 81
Právní datum vzniku
1.12.1991 (datum zápisu IČ na ČSÚ)
Sídlo (adresa kluboven) Domašínská 476, 518 01 Dobruška, Česká republika
Vedoucí střediska
Telefon
E-mail
Jan Chmelař
732 581 177
chmelar.jan@skaut.cz
Korespondenční adresa Mgr. Eva Pavlová - JUNÁK
Křovice 21, 518 01 Dobruška


Meďátka

Oddíl nejmladších dětí - zejména předškolního věku.

Světlušky

Oddíl dívek ve věku 6 - 10 let (orientačně).

Vlčata

Oddíl kluků ve věku 6 - 10 let (orientačně).

Slunečnice

Oddíl dívek ve věku 11 - 15 let (orientačně).

Mohykáni

Oddíl chlapců ve věku 11 - 15 let (orientačně).

Roveři & Rangers

Kmen dospívajících a dospělých skautů, kteří se aktivně podílejí na akcích střediska.

Oldskauti

Kmen zasloužilých - nejstarších - skautů.