< návrat zpět

Mohykáni

"...Uprostřed bezdechého ticha, kterým shromáždění přijalo projev přátelství dvou nejslavnějších bojovníků, Čingačgúk vyzval dav, aby se rozešel.
"To stačí," řekl. "Jděte, děti Lenapů, hněv Manitúův neskončil. Proč by měl Čingačgúk zůstat? Bledé tváře se zmocnily země a čas rudochů se ještě nenaplnil. Žil jsem příliš dlouho. Ráno jsem viděl syny Želvy šťastné a silné, a než padla noc, dožil jsem se smrti posledního bojovníka z moudrého rodu Mohykánů."

James Fenimore Cooper: Poslední Mohykán


Když pan Cooper v 19. století psal tyto řádky, nemohl tušit, že vlastně nepíše pravdu. Mohykáni totiž přežili. Za velikou louží, v malé zemi uprostřed Evropy znovu povstal tento rod delawarského kmene. Jeho prvním náčelníkem se stal Velký Hrom. Jejich tradice a velká moudrost byla obnovena.

1.oddíl skautů - Mohykáni Dobruška, vznikl po revoluci z chlapeckého oddílu Zálesák. U jeho zrodu stál ing. Petr Poláček. Dále Václav Pavel, Víťa Línek, Michal Surma a další. Náplní činnosti oddílu je především pobyt v přírodě, ke kterému nám okolí Dobrušky dává výborné podmínky. V létě táboříme většinou na louce v Orlickém Záhoří, přes rok navštěvujeme různá místa v blízkém i vzdáleném okolí, především krajinnou oblast Broumovsko. Do oddílu uvítáme dobrodružství chtivé chlapce od 11 do 15 let. Jako nováčci musí projít nováčkovskou zkouškou, poté mohou složit skautský slib.

J.